(Powrót do głównej strony)

Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II na bazie eksponatów własnych prezentuje wielotematyczną wystawę poświęconą JP II
                            POLSKA ŚWIATU PAPIEŻA DAŁA

Ekzpozycja ta powstała w październiku 1978 r. w przede dniu XX. rocznicy wyboru JP II i była zbiorem różnorodnych eksponatów oraz przedmiotów związanych z przebiegiem pontyfikatu papieża Polaka.po ekspozycji na Zamku Lubelskim w Chełmie, Dorohusku, Krasnymstawie, Łukowie i in. miejscach lubelszcyzny " wyruszyła" w kolejnych latachw Polskę. Po prezentowanych przez nas fotografiach, kartkach pocztowych, dokumentacji z pielgrzymek do kraju od 2010 r. ekspozycja obejmuje zbiór wybranych 30. UNIKALNYCH ! - wyłącznie krajowych plakatów papieskich (100 X 70 cm.). Są tutaj plakaty z pielgrzymek do Polski z koncertów, przedstawień teatralnych, promocji wydań książkowych i albumowaych i in. wydarzeń.  
Ekspozycja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych wypożyczenie i eksponowaniem oraz jako część towarzysząca innym uroczystościom poświęconym papieżowi. Plansz są w specjalnych ramach z antyrefleksyjną osłona. Wystawie towarzyszy możliwość okolicznościowego wykladu p.t.:" Formy upamiętniania pontyfikatu JP II w sklai całego kraju" lub " Autorytety Karola Wojtyły w drodze do świętości" itp. W sprawie terminu i warunków udostępnienia należy kontaktować się z SCDP JP II tel.605 666 654 , 501 628 633.Poniżej część dokumentacji z jej prezentacji w kraju.
(Z przykrością informujemy, że tak w poprzednim okresie w l. 204-2015 jak i obecnie (nasza oferta  V.2016 r.) otrzymalismy kategoryczną odmowę jej przentacji w... państwowym Muzeuzeum Plakatów w Warszawie gdzie... nie ma miejsca dla Św.Jana Pawła II!).  ( fot. z ekspozycji w sali Jana Pawła II przy kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny  w Puszczykowie)                   Muzeum Zamoyskich Kozłówka ( kaplica pałacowa) Lublin Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 16. X. 2013 r. w kolejna rocznice wybory Kard. K. Wojtyły na Papieża JPII
Kolejna wystawa naszych plakatów po m.in. Wrześni, Nowym Targu, Łukowie, Rejowcu F., Puszczykowie, Oleśnie, Kozłówce znalazła miejsce w w Tomaszowie Lubelskim w Muzuem Regionalnym w dn. 15.03 - 15.04.2014 r.  
W dn. 26.09. do 30.10.2014 r. wystawa gości w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze woj. dolnośląskie przy ul. Parkowej 5 jako element towarzyszący V Krajowej Konferencji "Samorządy RP dla św. Jana Pawła II".  

                                  Chełm
- 10 - 24.04.2015 r. 
W dn. 10 kwietnia 2015 r. nasza ekspozycja plakatów papieskich - chyba jedyna taka w Polsce?! zagościła w pięknym holu Biblioteki  Publicznej w Chełmie (ul. Parytyzantów) i będzie tam dostępna  do 24.04.2015 r.  W dniu 18 czerwca 2015 r. w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się uroczytstość pn. "Krasnystaw Św.Janowi Pawlowi II" połączona z koncertem, m.in. Pereł Jana Pawla II  oraz otwarciem wystawy plakatów.Od dniu 02 kwietnia do 23.IV. ekzposycja  w Gminnej  Bibliotece Publicznej ( link do strony wystawy) w Zakrzewie  k.o Radomia link do facebooku


 
                    
Autorytety w życiu Karola Wojtyły w drodzre do świętości
"
                       referat Ryszarda Zawadowskiego Ks. Zbigniew Kulik mówił  o 108 Błogosławionych a zwłaszcza o bł. Ks. Zygmuncie Pisarskim oraz bł. Stanisławie - Kostce Starowieyskim z Łaszczowa skąd pochodzi ... nasz wielki przyjaciel Stowarzyszenia ks. Zbigniew.

Od 30 kwietnia do 15 maja 2016 r. wystawa gości w Horyńcu Zdrój. Jej inicjatorem jest  Gminny Ośrdoek Kultury  Uroczyste otwarcie nastąpi 30 kwietnia o godz. 16.00 w obiekcie Uzdrowiska. Z tej okazji nasze Stowarzyszenie z inicjatywy Kol. Grzegorza Kaniewskiego wydało ojokicznościowa kartkę pocztową.
   

 
Od 26 maja 2016 r. do dn.15 czerwca 2016 r. wystawa będzie w Tyszowcach pow. Tomaszów Lubelski w sali Samorządowego Centrum Kultury.  

   


Od dnia 19 października wystawa gości w Senacie RP w Warszawie - do 27.X.2016 r.)

       
                                              
                                              
               

od lewej: Minister Zieliński, Minister Anna M. Anders, Marszałek Senatu St.Karczewski, Ks.Kard. K. Nycz, Wicemarszałek M.Koc, Dyr. NSP im. JPII w Brzegach Marianna Zając, Poseł PiS Czesław Sobierajski, Dyrektor SCDP JPII Ryszard Zawadowski. 

Nasza wystawa w dn. 15.IV. - 22.V.2918 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Wystawa plakatów otwiera Dni Papieskie w Zamościu (12.06.2018)

W ramach kolejnych Zamojskich Dni Papieskich w holu Ratusza w Zamościu godz. 18.30  z udziałem m. in. Biskupa ks. Mariana Rojka, Prezydenta Miasta P. Piotra Wnuka i in. gości nastąpi uroczyste otwarcie naszej wystawy plakatów papieskich.

 

Medal Stowarzyszenia (druki)


ZHP

          Służba Polsce i Bogu